Välkommen till Bygg & Miljöteknik AB

Bygg och Miljö teknik AB erbjuder alla fastighetsägare miljöinventering och PCB-sanering.

Bygg och Miljöteknik AB erbjuder kompletta lösningar från tak till mark

 

Vi utför PCB- och Asbestsaneringar i alla former. Vår målsättning är att Sveriges fastighetsbestånd bli mer miljö- och energieffektivt samt att brukares exponering av hälsofarliga ämnen minimeras.

 

Vi utför även fasadarbeten såsom balkongrenovering, fönster- och dörrbyten samt miljösäkrar ert hus från Inventering till Sanering

 

Välkommen att kontakta oss för att se över just ditt behov.

 

pcb-sanering och miljöinventering med BMT AB