Bygg och Miljöteknik AB

Asbestsanering

ASBESTSANERING UTFÖRS AV UTBILDAD PERSONAL SOM ARBETAR ENLIGT ALLA NORMER OCH SKYDDSÅTGÄRDER

Vid asbestsanering är det viktigt att tänka på att asbest är farligt att hantera och att asbest kan finfördelas till mycket vassa tunna fibrer som kan sväva i luften under lång tid. Andas man in dammet kan det uppstå sjukliga förändringar i lungorna. I värsta fall kan det leda till cancer.

Om man är minsta osäker på om ett material innehåller asbest ska man alltid ta ett asbestprov. Skulle det då visa sig att det innehåller asbest så krävs det speciella skyddsåtgärder vid asbestsaneringen.

Vår personal som arbetar med asbestsanering är utbildad inom området och arbetar alltid enligt de riktlinjer och normer som finns för just arbetet med asbest.

Läs mer om asbest här

asbestsanering asbestsanering