Bygg och Miljöteknik AB

Om asbest

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen och som användes ofta i olika konstruktioner förr

Asbest har använts sedan lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper som mekanisk hållfasthet, smidighet, tålighet för höga temperaturer och god ljud och värmeisolerande förmåga t ex användes det:

  • som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggning och soprum
  • värmeisolering i rör och värmepannor
  • som bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor
  • i underskikt till plastmattor
  • i fix och fog till kakel
  • i färger och plaster

Trots att nyanvändning av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982 är det fortfarande ett problem i många fastigheter. Eftersom asbest kan finnas kvar i äldre konstruktioner så exponeras man i till exempel i samband med rivning och sanering.

Läs om våra tjänster inom asbestsanering.

asbest asbest asbest