Bygg och Miljöteknik AB

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information kring miljöinventering, PCB-och Asbestsanering.
Postadress:
BMT AB
Box 141
615 23 Valdemarsvik
E-post: info@bmtab.se
Besöksadress:
Garvaregatan 10
Valdemarsvik
Tel: 0123-123 20
Fax: 0123-123 29
Göran Hargestam, VD
Mobil: 070-630 97 90
E-post: goran@bmtab.se
Lena Öhr, Administration
Mobil: 070-589 46 07
E-post: lena@bmtab.se
Magnus Gustafsson, Projektledare
Mobil: 070-371 77 36
E-post: magnus@bmtab.se
Per-Ola Birgersson, Projektledare
Mobil: 070-612 12 60
E-post: perola@bmtab.se
Anette Andersson, Personal & Ekonomi
Tel: 0123-123 20
Mobil: 070-589 46 90
E-post: anette@bmtab.se