Bygg och Miljöteknik AB

Var finns PCB?

PCB är vanligt förekommande i fastigheter som byggts eller renoverats någon gång mellan 1956-1973.

Vanligt under den perioden var att PCB användes som mjukgörande komponent i fogmassor mellan material av olika slag. Exempel på detta är rörelsefogar kring dörrar och fönster.

Under samma period användes PCB i plastbaserade golvmassor med halkskyddande kornighet. Detta var vanligt förekommande i storkök och industrilokaler.

PCB kan finnas i isolerrutor i främst offentliga byggnader och kontorslokaler. PCB kan förekomma i isolerrutor tillverkade i Sverige åren 1956-1973 och i importerade rutor fram till 1980.

Det kan även förekomma PCB i kondensatorer som producerats ända in på 80-talet. Dessa kondensatorer kan sitta i lysrörsarmaturer, fläktar, pumpar, tvättmaskiner torktumlare mm.

Läs mer om hur PCB påverkar hälsa och miljö

referenser-pcb-sanering-inventering