Bygg och Miljöteknik AB

Avfallshantering

Allt avfall från PCB-saneringen måste samlas upp och förvaras på ett godkänt och säkert sätt.

Allt PCB-haltigt avfall från sanering av golv- och fogmassor samlas upp och läggs i godkända kärl eller polyetensäckar. Dessa kärl och säckar ska märkas på väl och förvaras i ett låsbart utrymme, som också ska märkas.

Isolerrutor som demonteras hela ska förvaras stående i låst utrymme. Dessa ska vara separerade från annat avfall. Trasiga rutor läggs i godkända kärl, märks på och låses in bland övrigt PCB-avfall.

För kondensatorer krävs speciell hantering och särskilt tillstånd.

När saneringen är klar körs allt avfall bort av godkänd transportör och levereras till Ekokem i Kumla som sedan förstör avfallet genom förbränning i hög temperatur.

Läs om vad PCB är.