Bygg och Miljöteknik AB

Hur påverkar PCB hälsa och miljö?

PCB försvagar immunförsvaret, ökar cancerfrekvensen och påverkar det centrala nervsystemet.

Förutom ovanstående effekter störs hormon- och enzymbalanser i kroppen och fortplantningsförmågan försämras. Detta har bland annat medfört att djurbeståndet helt har försvunnit från vissa områden.

Kraftig exponering av PCB kan medföra blåsor på kroppen, påverkan på lungor och leverskador.

Människor och djur får till sig PCB genom föda och inandning. Dessutom övertar foster stora delar moderns PCB-halt.

Barn som utsätts för PCB kan få psykiska skador, samt sämre korttidsminne och inlärningsförmåga.

Läs om hur miljöinventering går till.