Bygg och Miljöteknik AB

Miljöinventering

Miljöinventering är i vissa fall lagstadgad och i vissa fall starkt rekommenderad.

Enligt PCB-förordningen finns det tydliga krav på att fog- och golvmassor måste inventeras för att undersöka förekomsten av PCB. Dessutom bör isolerrutor och utrustning innehållande kondensatorer PCB-inventeras.

Det krävs att den som genomför PCB-inventering ska ha god kompetens inom området. Den som inventerar bör ha tidigare erfarenhet av PCB-inventering så att korrekt bedömning görs av var PCB kan finnas och så att provtagning genomförs på ett korrekt sätt. Helst ska den som genomför PCB-sanering ha utbildning inom området.

Läs om hur PCB Sanering går till.

22 om-miljoinventering