Bygg och Miljöteknik AB

Om PCB Sanering

PCB-sanering ska anmälas till miljökontoret och saklig information ska ges till berörda hyresgäster.

Vid PCB-sanering är det alltid fastighetsägaren som har det övergripande ansvaret. Det är dock viktigt att entreprenören har god kompetens så att PCB-saneringen utförs på ett korrekt sätt.

Fogmassor saneras genom att de skärs bort och sedan slipas och golvmassor kan exempelvis saneras genom att ytskiktet bilas bort och sedan slipas. Sanering av isolerrutor och kondensatorer sker genom demontering.

Det är inte bara saneringstekniken som ska genomföras på ett korrekt sätt. Även skyddsåtgärderna kring arbetet är viktiga att de är fullständiga. Detta för att skydda alla som rör sig i och omkring de fastigheter som saneras.

För mer information om arbetet kring PCB-sanering ber vi er att kontakta oss.

Läs om hur avfallshantering går till.

PCB-Sanering